IVO, Socialstyrelsen & Försäkringskassan

Idag finns inga faktiska kunskapskrav på den som arbetar som personlig assistent men däremot har de olika myndigheterna, Institutionen för vård och omsorg (IVO), Socialstyrelsen och Försäkringskassan utarbetat rekommendationer och riktlinjer.