Våra utbildningar

Utbildningarna är webbaserade och utförs individuellt av användaren och det enda som behövs är en mobil, surfplatta eller dator samt internetuppkoppling. Vi säkerställer kunskaperna genom att man som deltagare löpande får besvara frågor på utbildningsmaterialet och efter genomgången och godkänd utbildning utfärdas ett certifikat till assistenten. Varje månad översänds en sammanställning till dig som assistansamordnare där det framgår vilka assistenter som startat utbildning och vilka som slutfört den.

Samtliga utbildningar går att få i två versioner; bas eller företagsanpassad. En företagsanpassade versionen ger dig som samordnare
möjligheten att förmedla intern och specifik företagsinformation till alla assistenter samt välja egna färger bilder.