Arbetsledarutbildning för personliga assistenter

Arbetsledarutbildningen är en vidareutbildning för dem som genomgått ”Grundutbildning för personliga assistenter”. Deltagarna kommer att få veta mer om vad själva arbetsledarrollen innebär, få nödvändiga kunskaper om bland annat arbetsmiljö och gällande lagar, samt få råd på hur de kan agera eller hantera olika situationer.

Den här utbildningen introducerar och utbildar arbetsledare inför sina kommande arbetsuppgifter så att de kan leva upp till de kunskapsrekommendationer som idag ställs från olika myndigheter. Utbildningen som är webbaserad och utförs individuellt via mobil, surfplatta eller dator. Efter avklarad och godkänd utbildning erhåller arbetsledare ett certifikat som intygar kunskaperna.

Utbildningen innehåller även en hel del filmer där fyra olika arbetsledare delar med sig av sina erfarenheter och berättar vad personlig assistans betyder för dem och hur deras arbetsvardag ser ut. Allt för att förmedla bredden och behovet av den personliga assistansen och hur den kan skilja sig åt från person till person.

Utbildningsmaterialet är en kombination av text, bilder och videor. I texten finns highlights för att belysa de viktigare delarna, allt för att underlätta inlärningen och att fokus läggs på rätt saker.