Är det dags att rensa arbetsminnet?

Stress är ett fenomen som nästan alla kan känna igen sig i, men som nog få har satt ord på. Denna artikel handlar om ditt arbetsminne och hur viktigt det kan vara att avsluta uppgifter för att hålla arbetsminnet så tomt som möjligt.

Zeigarnik effekten

Vi kommer att utgå från någonting som kallas för “Zeigarnik effekten”. Det betyder att vi människor i större utsträckning kommer ihåg oavslutade saker än vad vi kommer ihåg sånt som vi avslutat. Själva effektens verkan råder det delade meningar om, men vad den säger och hur den kan användas kan få stor inverkan på ditt liv, din förmåga att släppa jobbet och även din upplevda stress.

Historien bakom namnet kommer från en psykolog vid namn Bluma Zeigarnik som lade märke till en intressant egenskap hos servitörer och servitriser. Det här var på 20 talet, Bluma Zeigarnik noterade att duktiga servitörer/servitriser kunde memorera väldigt komplicerade beställningar i detalj. Däremot var den mest intressanta observationen att när de slutfört en beställning (alltså serverat) så kom de inte längre ihåg den.

Så fungerar vårt minne (förenklat)

Om man förenklar det så består vårt minne av två huvuddelar. Ena delen är vårt långtidsminne där all möjlig information finns lagrad. Minnen från din barndom, smaken av mammas spaghetti eller hur rummet såg ut där du såg VM 94. Med andra ord lagras minnen som betyder något för dig här. Men om du läste tyska på högstadiet så kanske du också kan plocka fram ramsan “durch für gegen ohne um” trots att den inte betydde någonting då. Med andra ord lagrar långtidsminnet minnen och information så du kan ta fram dem i rätt situation.

I korttidsminnet däremot finns sådant som hände nyligen. Det som hände igår minns du oftast ganska bra, det som hände i förrgår lite sämre och så bleknar minnet mer och mer ju längre bort från idag det kommer. Zeigarnik effekten handlar dock varken om ditt långtidsminne eller ditt korttidsminne, utan om vad man skulle kunna kalla för ditt arbetsminne. Där lagras nämligen det som du jobbar med just nu.

Om arbetsminnet är fullt eller i oordning så kan det kännas som kaos. Du kan inte sortera viktigt från oviktigt. Den stora skillnaden mellan “det vanliga” minnet och arbetsminnet är nämligen att det vanliga minnet inte blir fullt. Det kostar heller inte mer mental energi om du får fler minnen. Däremot kostar det mental energi att addera saker till arbetsminnet.

Exemplet med servitriserna illustrerar det här på ett bra sätt, när uppgiften är klar rensar de sitt arbetsminne för att kunna fylla på med fler uppgifter.

Hur rensar man sitt arbetsminne?

Du rensar arbetsminnet genom att avsluta sådant som är oavslutat. Ett sätt att visualisera det är att se oavslutade minnen som “öppna loopar”. Så länge loopen är öppen kommer din hjärna att kämpa för att hålla den i arbetsminnet. Exempelvis om någon säger till dig att ringa tryckeriet och fråga om leveransen och du svarar “jag ska in på ett möte nu, men jag ringer efter” så skapar du en öppen loop.

Så hur stänger du då de här looparna för att rensa minnet? Det enklaste sättet är faktiskt att sätta dem i pränt, och det är här det smartare arbetssätt som vi på Nowi Education lär ut kommer in i bilden. Om du bara skriver ner dina tankar på olika ställen hela tiden skapar du nämligen nya öppna loopar för att försöka hålla koll på dina anteckningar. Däremot kan du stänga looparna genom att arbeta strukturerat med hur du skriver ner dina tankar och uppgifter.

5 tips för att rensa arbetsminnet utan att skapa nya öppna loopar

  • Arbeta strukturerat med anteckningar i OneNote
  • Håll mailen tom och gör om mail till tidssatta uppgifter istället
  • Skapa uppgifter av chattar som du ska återkomma på så tappar du inte bort dem
  • Avsätt tid för att arbeta (eller inte arbeta) med olika uppgifter
  • Stäng alltid arbetsdagen genom en kort summering så skapar du bättre förutsättningar för fritid och inte minst nästkommande arbetsdag