Strukur och arbetssätt för AB Bostäder

Beskrivning av uppdrag: 

Bostäder i Lidköping har under 2022 utbildat sina tjänstemän via Nowi inom smartare arbetssätt och personlig struktur. Utbildningen har fokuserat på delar som uppgiftshantering, prioritering, planering och hur man processar information på ett hållbart sätt och håller inkorgen tom.  

 

Om kunden: 

AB Bostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Lidköping. De äger och förvaltar ca 2600 lägenheter, 100 lokaler och en mängd garage och p-platser.  

De erbjuder boende med flera olika karaktärer, från flerfamiljshus till radhus med egen trädgård. Alla lägenheterna upplåtes som hyresrätter. De satsar mycket på god service och personlig kontakt. Därför har alla Deras fastigheter egna kvartersvärdar, som dagligen finns i ditt område.  

Citat:

”Bästa utbildningen jag haft på 30 år vad gäller personlig utveckling”

Peter Johansson

 

Hemsida: https://www.bostaderlidkoping.se/