Digital kommunikation

Digital kommunikation

Digital kommunikation handlar om så mycket mer än att installera en samarbetsplattform. Nya verktyg kommer inte till användning om användarna inte ser någon nytta med dem. Finns det inte en gemensam kommunikationsstrategi om var filer sparas, hur möten bokas, information samlas eller arbetsuppgifter fördelas kommer organisationen delas upp i de som hittar egna verktyg och de som hamnar utanför.

Hur digital är er organisation idag?

Digitaliseringen har under pandemin gått snabbare än någonsin, därför har många företag kommit väldigt långt i sin digitalisering redan. Genom att ta tempen på er organisation så kan vi få en inblick i hur långt ni har kommit i den processen. Det är många faktorer som väger in hur välmåendet ser ut i er organisation.

Vi kommer analysera mot följande punkter för att se vilket behov just er verksamhet har idag:

  • Hur organisationen har påverkats av nya arbetssätt?
  • Hur medarbetarna mår när de arbetar men inte är på kontoret?
  • Har medarbetarna rätt förutsättningar att utföra sitt arbete på ett bra sätt?
  • Arbetar organisationen hållbart?


“Hållbart” i detta sammanhang handlar inte om miljöaspekter såsom avfallshantering, utan arbetsmiljö i olika former. Hållbart arbete innebär att medarbetarna kommer orka över tid och inte bli utbrända. Detta går att förebygga genom att förenkla många arbetsuppgifter med tydlig struktur i digitala verktyg.

Säker digital kommunikation

Hur sparar och delar din organisation filer och information? Det många missar i dagens digitala samhälle är en tydlig strategi med struktur och rutiner för hur information på företaget ska hanteras. Detta resulterar i att mycket information försvinner eller blir så svåråtkomligt att vi missar den eller tar fram nytt underlag och därmed slösar tid. När informationen fritt sprids över företagets servrar, hårddiskar, medarbetarnas privata molntjänster och mailkedjor så blir den inte bara svåråtkomlig utan det är dessutom en säkerhetsrisk. När ni inte har koll på var och hur, hur säkerställer ni då vem som kommer åt informationen?

Vi på NOWI Education hjälper er organisation att ta fram en hållbar strategi och struktur för hur ni ska arbeta. Detta underlättar för medarbetarna att arbeta rätt och därmed frigöra tid och bli mer produktiva. 

Genom att anamma detta smartare arbetssätt kommer ni att bygga en hållbar och välmående organisation som alltid har koll på läget.
Dessutom är smartare arbetssätt också säkrare arbetssätt, här är några exempel på smarta och säkra:

  • Dela filer och behåll ägandet över dem.
    Behörighet på dokument täpper till läckor.
  • Chatt och grupper gör att ingen hamnar utanför mailkedjor.
  • Smarta processer sätter rätt person på rätt plats och ni kan lita på datan.


Ta kontroll över er kommunikation och data genom att arbeta smart (och säkert).

Policy för Kommunikation - Viktigare än du tror

Detta är frågor som ni behöver besvara för att börja skapa en hållbar struktur med rutiner för hur hela organisationen ska arbeta med digital kommunikation. Det är nämligen inte ovanligt att rätt verktyg implementeras men personalen får ingen eller bristande utbildning i hur de ska använda dem. Därmed kommer vissa att försöka lära sig på egen hand medan andra faller tillbaka till ett verktyg som de känner sig trygga i. Detta innebär att alla kommunicerar på olika sätt och är inte hållbart i längden.

Vi hjälper er i processen och Tillsammans kommer vi titta på:

Att utarbeta en kommunikationspolicy anpassad till er organisation.

Att kommunikationspolicyn är flexibel och passar alla situationer.

Att rätt verktyg sätts i händerna på rätt person.

Att kompetensen för att använda verktygen finns.

Att hjälpa organisationen navigera bland alla digitala verktyg som erbjuds.

Att minska friktionen i samarbete och processer.

Att skapa trygghet bland medarbetarna med hjälp av tydliga rutiner.

Att lyfta kommunikation och samarbete till en ny nivå.

Lunch and learn med Nowi!

Följ oss på Facebook och LinkedIn så missar du inte våra populära föreläsningar. Ta del av våra tips och inspiration, hitta ditt sätt att jobba smartare!

Nyfiken på våra utbildningar?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan höja kompetensen hos ditt företag.

Adress

Gustav III:s Boulevard 42, 169 73 Solna

Telefon

010-405 55 90

Email

info@nowieducation.se