fbpx

Kompetens inom personlig assistans

Arbetet som personlig assistent innehåller en hel del utmaningar som ställer krav, både vad gäller faktisk kompetens och personliga förmågor. Trots detta finns det idag inte några konkreta utbildnings- eller kompetenskrav på den som anställs som personlig assistent, oavsett om assistenten arbetar kommunalt, i brukarkooperativ, för privat assistansanordnare eller är anställd av assistansanvändaren själv.

Faktum är att de enda egentliga krav som ställs på den som vill vara personlig assistent i Sverige idag är att denna ska ha fyllt 18 år, vara bosatt i EES-området och ej får vara oförmögen att arbeta på grund av hög ålder eller sjukdom.

Det är därmed upp till varje enskild arbetsgivare att avgöra lämpligheten på assistenten som anställs och formell utbildning efterfrågas sällan. Ofta värderas personliga förmågor högre än formell utbildning, då samspelet mellan uppdragsgivare och assistent är så personbundet.

Avsaknaden av egentliga krav på yrkesrollen personlig assistent bidrar till:

  • Kvaliteten på utförandet av assistansen kan variera stort.
  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet blir haltande.
  • Låg status för yrket vilket ger lågt löneläge och svag löneutveckling.
  • Hög personal-omsättning.

Assistansanvändare har enligt lag rätt att välja vem hen vill anställa som sin personliga assistent vilket är en avgörande faktor då yrket är så pass personbundet och behovsstyrt och det är viktigt att just de personliga egenskaperna hos assistenten stämmer överens med assistansanvändarens.

Kompetenskravet för personliga assistenter, eller snarare avsaknaden av det, är dock en levande fråga hos så väl assistansanvändare, assistansanordnare, assistenter och involverade myndigheter, så som IVO, Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Likaså den löpande kompetensutvecklingen för personliga assistenter och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vilka rekommendationer som idag finns från myndigheterna finner du här.