Kultur på arbetsplatsen med hjälp av digitala verktyg

Skapa en positiv arbetsplatskultur med hjälp av digitala verktyg

För att orka vara en aktiv medarbetare och kunna ta till dig stora mängder information, nya intryck och kunskap så måste du också skapa dig tid till att fokusera, vara kreativ och välmående. Att använda digitala verktyg kan vara en bra start för att kunna effektivisera din arbetsdag, ta kommandot över ditt arbetsliv, och slutligen skapa förutsättningar för ett produktivt medarbetarskap.

Se arbetsplatskulturen som en grund för att skapa medarbetarengagemang. Har företaget en kultur som främjar engagemang? Den som vill skapa en kultur där medarbetarna har förutsättningar att blomstra behöver först och främst vara transparent, sprida företagets värderingar och kommunicera tydligt.

En inkluderande arbetsplatskultur med en mångfald av människor kan leda till effektiva, kreativa och lönsamma verksamheter. Varför? Jo, när vi mår bra på jobbet och känner att hela vår person och kompetens blir uppmärksammad leder det också till att arbetet känns mer meningsfullt och uppfyllande. När vi känner trygghet och tillit vågar vi låta våra idéer flöda med större frihet. Då känns det roligt och inspirerande att arbeta!

 

Använda digitala verktyg för att främja en positiv arbetsplatskultur

I syfte att öka effektiviteten och produktiviteten sker det idag en snabb digitalisering av arbetslivet. I offentlig sektor drivs utvecklingen framåt av rekryteringsutmaningarna och av en allt svårare ekonomisk kalkyl. För att kunna skapa effektiva verksamheter, och undvika ohälsa bland medarbetarna, är det viktigt att satsa på digital arbetsmiljö. 

Digital arbetsmiljö omfattar både fysisk och psykisk arbetsmiljö. Digitaliseringen skapar både möjligheter och risker avseende den fysiska, organisatoriska och det sociala samt den kognitiva arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet omfattar arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). SAM och samverkansavtalets intentioner är ett kraftfullt verktyg när det gäller att förebygga och hantera arbetsmiljörisker men stödjer också ett användarcentrerat arbetssätt både vid utveckling och implementering av nya digitala system.

 

Vikten av en positiv arbetsmiljö

Att säkerställa att personalen trivs och levererar resultat är en framgångsfaktor. Att skapa en positivare arbetsmiljö ger ökad produktivitet. Det kommer att vara avgörande för er organisation. Eftersom personal som känner att arbetsgivaren värdesätter dem är mer benägna att investera känslomässigt i företaget för att hjälpa till att nå målen. Därmed är en positiv arbetsmiljö av högsta vikt i framtidens hybrida verksamheter.

Det sociala klimatet på arbetsplatsen påverkar allt från kreativitet och självkänsla till effektivitet och leveranssäkerhet. Goda relationer mellan medarbetarna och insatser för den sociala arbetsmiljön bidrar kraftigt till lönsamheten och till att organisationen når sina uppsatta mål.

 

Hur skapar man en positiv kultur med hjälp av digitala verktyg?

  • Diskutera med arbetsgrupper hur och vad ni kan digitalisera.
  • Ta vara på er gamla kultur och bygg in den i den nya.
  • Kom överens om vad som är viktigt att ha med sig i mobilen.
  • Skapa ett effektivt kommunikationssystem.
    • Fastställ var, hur och när ni kommunicerar.
  • Fastställ grundläggande principer.
  • Främja och belöna innovation.