Kontorets personliga tränare

Bli mer produktiv med en personlig tränare

Har du tappat kontrollen och känner ett behov av stöttning för att återfå strukturen? Alla behöver stöd ibland. Därför hjälper vi dig gärna med en personlig tränare till ditt företag! Få det stöd du behöver för att skapa en kommunikation och struktur som främjar samarbete. Vårt mål är att skapa mervärde, inte merarbete. Smarta arbetssätt ökar bara er produktivitet om de underlättar. Våra personliga tränare hjälper dig att bli mer produktiv.

Personlig träning i produktivitet

Extra stöd av en coach är bra för både chefer och medarbetare som till exempel är på väg in i nya arbetssätt. Dagens digitala verktyg för samarbete är bara så bra som användarnas förståelse för dem. Inte rent tekniskt – var en knapp sitter. Däremot hur väl de förstår hur programmen kopplas samman för bättre samarbete och mer strukturerad kommunikation. Det är först när denna förståelse finns hos användarna som ni kommer få en ökad produktivitet.

Microsoft 365 är en fantastisk verktygslåda för just samarbete. Omfattningen av Microsoft 365 kan först upplevas som överväldigande men möjligheterna är näst intill oändliga. Du kan enkelt få en överblick och samarbeta på nya sätt som underlättar. Därför kan det vara bra att ha en personlig coach till hands när ni påbörjar er resa. Våra coacher finns där för att stötta och hjälpa er med frågor som kommer upp på vägen. Allt för att ni inte ska tappa momentum på vägen mot ökad produktivitet i era team.

Få en gemensam struktur och förståelse. Skapa ett hållbart arbetssätt tillsammans i arbetsgruppen och på företaget med våra coacher som stöd. Vi hjälper er att anpassa rutiner och verktyg för att bäst passa just era behov.

Kompetens främjar samarbete och produktivitet

I dagens digitala samhälle blir information, kommunikation och samarbete allt viktigare. Allt oftare är det en del av företagets erbjudande och kärna. Därmed innebär brister i kompetens att det kommer bli brister i leverans till kunden.

Optimerade digitala processer

Att optimera era digitala processer handlar inte om att köpa nya system och införa nya omständliga rutiner. Med en personlig tränare för kontoret hittar vi de verktyg ni har användning för, ofta de ni redan använder. Därefter hjälper vi er att skapa en strukturerad kommunikation som underlättar ert samarbete. Dessutom kommer detta minska missförstånden, täppa till hål mellan stolar och få allt att flyta smidigare. Smartare arbetssätt helt enkelt.

Risker med bristande struktur

Medarbetare som inte har de verktyg de behöver kommer att skaffa dem. Handlar det om att få en fungerande kommunikation i gruppen så kan sociala media-plattformar bli ”nödlösningen”, dokument delas mellan privata molntjänster. Helt utom företagets kontroll och säkerhet. Detta kallas skugg-IT och kan bli till ett riktigt stort problem när viktiga dokument inte finns tillgängliga för alla (eller för obehöriga). Därför är det av största vikt att ni inte enbart har rätt system utan att alla dessutom förstår hur de ska arbeta med dem. Medarbetarna behöver se sin egen vinning i att göra rätt så väl som företagets. Eftersom vi vet att detta känns svårt för många finns våra coacher finns där för att ge er stöd i denna process.

Personlig tränare på kontoret

Vad gör då våra coacher ute i er verksamhet?

Hitta arbetssätt som faktiskt fungerar.

Använda de digitala verktygen på ett smart sätt.

Minska friktionen i internkommunikationen.

Se möjligheter med smarta arbetssätt.

Komma över hinder och minska frustrationen.

Se till att människan hamnar i fokus, inte tekniken.

Skapa en välmående och hållbar organisation (som inte sitter fast i mejlboxen).

Lunch and learn med Nowi!

Följ oss på Facebook och LinkedIn så missar du inte våra populära föreläsningar. Ta del av våra tips och inspiration, hitta ditt sätt att jobba smartare!

Nyfiken på våra utbildningar?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan höja kompetensen hos ditt företag.

Adress

Gustav III:s Boulevard 42, 169 73 Solna

Telefon

010-405 55 90

Email

info@nowieducation.se