fbpx

Därför är utbildning viktigt

Att arbete inom personlig assistans och omsorg innebär att axla ett stort ansvar för en annan människa. Trots det finns det inga kompetenskrav från myndigheterna, det är upp till varje enskild arbetsgivare att säkerställa att rätt kompetens finns.

Viktigt med rätt kompetens inom personlig assistans och omsorgsarbeten

Arbete inom personlig assistans och omsorg är både väldigt givande och kan innehålla en hel del utmaningar. Det ställs höga krav i arbetet på personliga assistenter och de som jobbar i omsorgsyrken. Men det ställs nästan inga formella krav på kompetens för att få en anställning. Faktum är att de enda egentliga formella krav som ställs på den som vill vara personlig assistent i Sverige idag är att denna har fyllt 18 år, är bosatt i EES-området och inte är oförmögen att arbeta på grund av hög ålder eller sjukdom.

Det är upp till varje enskild arbetsgivare att avgöra om en person är lämplig att arbeta som personlig assisten eller till exempel ledsagare. Formell utbildning är sällan ett krav och ofta värderas personliga egenskaper högre än utbildning eftersom samspelet mellan assistenten och kunden är så personbundet.

Avsaknaden av krav på yrkesrollen personlig assisten bidrar till:

  • Kvaliteten på utförandet av assistansen varierar stort.
  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet blir haltande.
  • En otrygg arbetsmiljö för assistenter och personal inom omsorgsyrken.
  • Låg status för yrket vilket ger lågt löneläge och svag löneutveckling.
  • Hög personalomsättning.


Den assistansberättigade har enligt svensk lag rätt att välja vem som ska utföra assistansen. Det gör att personliga egenskaper i hög grad styr. Men formell utbildning blir till en trygghet för båda parter. Kompetensfrågan för personliga assistenter är en levande fråga hos så väl assistansanvändare, assistansanordnare, assistenter och involverade myndigheter, så som IVO, Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Med löpande kompetensutvecklingen för personliga assistenter förbättras systematiska arbetsmiljöarbetet och statusen i arbetet vilket kan minska personalomsättningen.

Enkla och anpassade utbildningar

Alla utbildningar är webbaserade och utförs individuellt av kursdeltagaren. Det enda som behövs är en mobil, surfplatta eller dator samt internetuppkoppling, ingen specialprogramvara behövs. Våra utbildningar finns i två versioner: standard eller helt företagsanpassad med era logotyper, välkomstmeddelande, företagsinformation med mera.

Vill du veta mer om våra utbildningar inom personlig assistans och omsorg?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan höja kompetensen på ditt företag!