fbpx

Kommunikationspolicy & Analys

Vilka verktyg behöver ni? Hur kan ni bäst använda dem för att samarbeta på ett bättre sätt och hitta processer som passar er verksamhet? Hur kommunicerar ni i idag och gör ni det på ett hållbart sätt?

Kommunikationspolicy och analys av verktyg

När en organisation implementerar nya digitala verktyg uppstår ofta en osäkerhet bland användarna kring hur verktygen ska användas. Ibland används andra verktyg där användarna känner sig mer hemma, verktyg som inte alla har tillgång till. Vilket blir en stor utmaning för ledningen och arbetsgruppen när information blir fragmenterad i flera verktyg som inte kommunicerar med varandra. Med hjälp av rätt verktyg och en kommunikationspolicy minskar du risken för att kommunikationen haltar och istället säkerställer du smidigt samarbete och minskad frustration i organisationen.

Tillsammans tittar vi på:

  • Att utarbeta en kommunikationspolicy anpassad till din organisation.
  • Att kommunikationspolicyn är flexibel och passar alla situationer.
  • Att rätt verktyg sätts i händerna på rätt person.
  • Att kompetensen för att använda verktygen finns.
  • Att hjälpa organisationen navigera bland alla digitala verktyg som erbjuds.
  • Att minska friktionen i samarbete och processer.
  • Att skapa trygghet bland medarbetarna med hjälp av tydliga rutiner.
  • Att lyfta kommunikation och samarbete till en ny nivå.

Vi hjälper din organisation hela vägen, från analys av verktyg och arbetssätt till färdigt förslag och hur ni bäst kan arbeta för att skapa goda vanor i ert digitala beteende och friktionsfria kommunikationsvägar i er vardag.

Vill du ha hjälp att skapa en Kommunikationspolicy och analysera era processer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan lyfta samarbetet på ditt företag!