fbpx

Personlig coaching

Alla behöver vi stöd och hjälp i tid och otid. Få det stöd du behöver i att skapa nya rutiner och processer som ge dina anställda möjligheten att få stöd där de behöver i att hitta smarta sätt att använda nya verktyg.

Kontorets personliga tränare

Extra stöd av en coach är bra för både chefer och medarbetare på väg in i nya verktyg och arbetssätt. Microsoft 365 är mycket mer än bara Word, Excel och Teams. Omfattningen av Microsoft 365 kan först upplevas som överväldigande men möjligheterna är näst intill oändliga. Få en överblick och hitta nya sätt att samarbeta. Tappa inte farten när frågor och funderingar uppstår. Hur kan verktyg eller rutiner bäst anpassas till vardagen och förändrade förutsättningar. Få en gemensam struktur och skapa ett hållbart arbetssätt tillsammans i arbetsgruppen och på företaget med våra coacher som stöd.

Våra coacher hjälper er att:

  • Hitta arbetssätt som faktiskt fungerar.
  • Använda de nya verktygen på ett smart sätt.
  • Minska friktionen i internkommunikationen.
  • Se möjligheter med nya arbetssätt.
  • Komma över hinder och minska frustrationen.
  • Se till att människan hamnar i fokus, inte tekniken.
  • Skapa en välmående och hållbar organisation (som inte sitter fast i mejlboxen).


Med lång och gedigen erfarenhet av digitaliseringsprojekt och en nyfikenhet kring nya digitala verktyg kan vi hjälpa dig skapa de bästa möjliga förutsättningarna för din organisation att dra full nytta av digitaliseringen.

INTRESSERAD AV PERSONLIG COACHNING?​

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi coacha ditt företag!