fbpx

Personlig coaching

Alla behöver vi stöd och hjälp i tid och otid. Ny på tjänsten? Tillbaka efter föräldraledighet? Oväntad tillväxt på avdelningen? Få det stöd du behöver i att skapa rutiner och processer som ger dig och dina anställda möjligheten att hitta smarta sätt att samarbeta. Skapa mervärde, inte merarbete. Smarta arbetssätt fungerar bara om de underlättar.

Kontorets personliga tränare

Extra stöd av en coach är bra för både chefer och medarbetare som till exempel är på väg in i nya arbetssätt. Dagens digitala verktyg för samarbete är bara så bra som användarnas förståelse för dem. Inte tekniskt var en knapp sitter och vad den gör utan hur de kan kopplas samman för att förenkla informationsflöden och kommunikation.

Microsoft 365 är en fantastisk verktygslåda för just samarbete. Omfattningen av Microsoft 365 kan först upplevas som överväldigande men möjligheterna är näst intill oändliga. Få en överblick och hitta sätt att samarbeta som underlättar. Med en coach tappar ni inte farten när frågor och funderingar dyker upp.

Hur kan verktyg och rutiner bäst anpassas till er vardag men ändå vara flexibel för att möta förändrade förutsättningar? Få en gemensam struktur och förståelse. Skapa ett hållbart arbetssätt tillsammans i arbetsgruppen och på företaget med våra coacher som stöd.

Våra coacher hjälper er att:

  • Hitta arbetssätt som faktiskt fungerar.
  • Använda de de digitala verktygen på ett smart sätt.
  • Minska friktionen i internkommunikationen.
  • Se möjligheter med smarta arbetssätt.
  • Komma över hinder och minska frustrationen.
  • Se till att människan hamnar i fokus, inte tekniken.
  • Skapa en välmående och hållbar organisation (som inte sitter fast i mejlboxen).

Med lång och gedigen erfarenhet av digitaliseringsprojekt och en nyfikenhet kring digitala möjligheter kan vi hjälpa dig skapa bästa möjliga förutsättningar för din organisation att dra full nytta av digitaliseringen.

INTRESSERAD AV PERSONLIG COACHNING?​

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi coacha ditt företag!