fbpx

Skräddarsydda utbildningar i Microsoft 365

Kontoret är digitalt och verktyg för samarbete lanseras i princip dagligen. Hitta rätt i Microsoft 365-verktygslådan och ge dina anställda bästa möjliga förutsättningar för att jobba smartare.

Som organisation kan det vara en utmaning att veta vilka verktyg som passar vilken funktion och medarbetare. Lägg till detta allas olika fallenhet och intresse för digitala verktyg och den accelererande utvecklingen. Med en stor skillnad i digital kompetens finns risken för att otrygghet uppstår i organisationen vilket kan leda till ovisshet och frustration.

Vässa er digitala kompetens med skräddarsydd utbildning

Microsoft 365 är en kraftfull verktygslåda med många användbara verktyg. Men ibland glöms användarna bort. En snabb implementering av nya verktyg får sällan önskad effekt i form av bättre processer om inte användarna får rätt förutsättningar, utbildning och inkluderas i implementeringen.

Utifrån din organisations behov för kommunikation och samarbete skräddarsyr vi utbildningar som lyfter er kompetens och skapar hållbara rutiner. Med hänsyn till användarnas individuella kunskapsnivå hjälper vi din organisation att samarbeta smartare och dra nytta av de verktyg i Microsoft 365 som passar just er.

Exempel på verktyg som kan bli aktuella:

  • Teams –Kommunikation och samarbete.
  • ToDo och Planner – uppgiftshantering.
  • Outlook – mejl och kalender.
  • OneNote – digitala anteckningar.
  • Digital presentationsteknik.
  • Kreativa digitala möten.
  • Hållbara arbetssätt på det digitala kontoret.

Digitala verktyg, processer och rutiner som frigör tid och kreativitet hjälper dina medarbetare att arbeta smartare tillsammans. Med användaren i centrum sätter vi målet att din organisation ska bli kreativare, mer hållbar och arbeta säkrare.

Microsoft 365 är en verktygslåda full av möjligheter

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan höja kompetensen hos ditt företag!