fbpx

Vässa er digitala kompetens

Verktyg är bara bra om du vet hur du använder dem på ett genomtänkt och konsekvent sätt. Kvalitetssäkra hur din organisation arbetar och säkerställ att alla har den kompetens de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Lyft samtidigt ert samarbete till en ny nivå.

Microsoft 365 är en kraftfull verktygslåda med många användbara verktyg. Men tyvärr glöms ibland användarna bort. En snabb implementering av nya verktyg får sällan önskad effekt i form av bättre kommunikation och smidigare processer om inte användarna får rätt förutsättningar och inkluderas i implementeringen.

Digital kompetens som lyfter ert samarbete

En full mejlbox upplevs av många som frustrerande  och ses som ett stort hinder för kreativitet, den bara sväljer tid och energi. Utifrån din organisations behov för kommunikation och samarbete skräddarsyr vi utbildning i digitala verktyg. Med hänsyn till användarnas individuella kunskapsnivå hjälper vi din organisation att samarbeta bättre och dra nytta av de verktyg i Microsoft 365 som passar just er.

Exempel på verktyg som kan bli aktuella:

  • Outlook – mejl och kalender.
  • Teams –Kommunikation och samarbete.
  • ToDo och Planner uppgiftshantering
  • OneNote digitala anteckningar.
  • Digital presentationsteknik.
  • Kreativa möten digitalt.
  • Hållbara arbetssätt på det digitala kontoret.

Med användaren i centrum sätter vi målet att din organisation ska arbeta smart, kreativt och hållbart. Med smarta digitala verktyg kan processer som frigör tid och kreativitet hjälpa dina medarbetare att lyfta samarbetet till en ny nivå.

INTRESSERAD AV ATT VÄSSA ER DIGITALA KOMPTETENS?​

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan höja kompetensen på ditt företag!