fbpx

Kompetens skapar samspel

Nya verktyg betyder inte automatiskt smartare arbetssätt. Det är inte verktygen som gör jobbet utan människor, verktygen ska bara hjälpa till. Det är först när rätt person får relevant utbildning i verktyg som underlättar arbetsdagen som smartare arbetssätt kan etableras. Vidare är varje företag, avdelning och individ unik. Vi skräddarsyr utbildningar efter era unika förutsättningar med människan, inte verktyget, i fokus.

Kompetens och kunskap

Utan att gå för djupt i ords betydelse är det viktigt att alla vet hur de ska göra, att de har den kompetens och kunskap arbetsuppgifterna kräver. I dagens digitala samhälle blir information, kommunikation och samarbete allt viktigare. Allt oftare är det en del av företagets erbjudande och kärna. Brister då kompetensen i kommunikationen brister leveransen till kunden.

Optimerade digitala processer

Att optimera era digitala processer handlar inte om att köpa nya system och införa nya omständliga rutiner. Med en personlig tränare för kontoret hittar vi de verktyg ni har användning för, ofta de ni redan använder, och ser hur de kan minska missförstånden, täppa till hål mellan stolar och få allt att flyta smidigare. Smartare arbetssätt helt enkelt.

Ett varningens ord om skugg-IT

Medarbetare som inte har de verktyg de behöver kommer att skaffa dem. Handlar det om att få en fungerande kommunikation i gruppen så kan sociala media-plattformar bli ”nödlösningen”, dokument delas mellan privata molntjänster. Helt utom företagets kontroll och säkerhet. Detta kallas skugg-IT och kan bli till ett riktigt stort problem när viktiga dokument inte finns tillgängliga för alla (eller för obehöriga). Läs mer om att arbeta säkert här.

Den personliga tränaren hjälper alla att stanna på banan

Nowi hjälper dig och ditt företag att lyfta medarbetarnas förståelse för digitala verktyg och vikten av att samarbeta. Vi är säkra på att många redan har koll på Microsofts program men med en genomtänkt game-plan för just er tar vi fram smarta arbetssätt som gör att allt flyter snabbare, smidigare och säkrare.

INTRESSERAD AV VÅRA UTBILDNININGAR?​

Kontakta oss så sätter i ihop ett utbildningspaket som passar dig!