Utmaningar med det hybrida ledarskapet

Efter många halvhjärtade försök är det nu många företag som satsar helhjärtat på en hybrid arbetsmodell. Lösningarna för hur det ska gå till är många men ofta otydliga, vilket har inneburit en stor utmaning för ledarna i dessa organisationer. Samtidigt är det också många företag som satsar på att gå tillbaka till “det gamla normala”, så som det såg ut innan pandemin. Detta uppskattas av vissa, men flera studier tyder på att anställda i allt större omfattning efterfrågar distans- eller hybridarbete. Så vad behöver du tänka på för att lyckas med det nya hybrida ledarskapet i din organisation?

Nya prioriteringar hos de anställda

Innan vi dyker djupare i ämnet behöver vi se den förändring som har skett hos våra anställda. Det är i många fall inte samma personer som kommer tillbaka till kontoret efter pandemin som lämnade det i början av densamma. När vi ändrar vårt arbetssätt under en kortare period, några månader till exempel, kommer inte mycket att hända. Men pandemin har i många fall gjort att denna förändring har pågått i flera år. Resultatet är en ändrad uppfattning om vad som är viktigt för våra anställda.

Studier som utförts på Harvard visar att över 50% av anställda prioriterar hälsa, välmående, familj och fritid över arbete efter pandemin. Dessutom visar studien att 18% av dem som bytt jobb de senaste 12 månaderna gjorde det på grund av hälsa, arbete/liv balansen eller på grund av bristande möjligheter till distansarbete.

Så lyckas du med det hybrida ledarskapet

1 – Inkludera och bygg förtroende
Detta är sannolikt den enskilt största utmaningen för ledare i hybrida team. För att bygga förtroende hos anställda behöver de känna sig inkluderade. Om du som ledare inte skapar en bra struktur för hybridarbetet finns risken att de som inte är på kontoret känner sig missgynnade. Det är lätt att få känslan av att det är lättare att få kontakt med sin ledare om man är på plats än när man arbetar på distans.

För att förebygga detta kan du dels eftersträva att faktiskt samla teamet (på plats) när tillfälle ges. Som komplement är det viktigt att fortsätta använda kamera i möten, både med enskilda individer och hela teamet. Undersökningar har nämligen visat att det är lättare att bygga förtroende i ett videomöte än möten med enbart ljud.

Bygg även en kultur av öppenhet och transparens där medarbetarna vet att det är ok att dela med sig av det som kan kännas svårt att prata om.

2 – Kommunicera väl och ofta
Det finns två huvudsakliga typer av kommunikationsbehov som ledare behöver ta hänsyn till. Dessa är personliga behov och praktiska behov. För att tillgodose de praktiska behoven behöver ni som team sätta en struktur för hur och var ni kommunicerar så att alla (även de som inte är på plats) kan vara lika delaktiga.

De personliga behoven berör främst dig som ledare. Här behöver du ta dig tid att kommunicera med varje individ och bemöta dem med empati för att eftersträva en så god arbetsmiljö som möjligt för dem. Detta blir extra viktigt när ditt team är på distans eftersom de korta samtalen vid kaffemaskiner och liknande faller bort.

3 – Driv teamet med fokus och tillit
Oavsett om du har ett team som jobbar med en hybrid lösning eller helt på plats så behöver du så klart vara tydlig i din målsättning. Studier har dock visat att det blir extra viktigt att sätta SMART:a mål och hålla tydligt fokus på resultaten för att få ett så produktivt hybridteam som möjligt.

Tilliten uppnår ledare som klarar av att vara tillräckligt nära sina medarbetares arbete för att ha koll och kunna stötta. Men som samtidigt inte trampar in och styr i detaljerna utan visar att de litar på de anställdas eget ansvarstagande.

4 – Skapa en stark teamkultur
Många hybrida team består av medlemmar som tidigare arbetat tillsammans. Antingen alla på plats eller alla på distans. Däremot är upplägget annorlunda och du bör se ditt hybrida team som ett helt nytt.

Fundera tillsammans över ert syfte, ansvar, mål och hur ni ska mäta dessa. Genom att inkludera teamet i processen skapar du en ännu starkare teamkultur.

Dessutom är detta ett utmärkt tillfälle att skapa rutiner som leder till kommunikation inom teamet. Fysiskt distans behöver inte automatiskt betyda social och känslomässig distans.

5 – Förebygg utmattning med empati
För att hjälpa dina anställda att hålla en bra balans mellan arbete och fritid så att de inte sliter ut sig och bli utmattade behöver du lyssna på dem. Det är lätt att “glömma bort” att fråga hur personerna mår, men det är viktigt att du inte slutar göra det.

De som arbetar på distans kan lätt känna att de behöver arbeta hårdare för att väga upp för sin “frånvaro” medan de som är på kontoret jobbar ännu hårdare för att de är “under ledarens uppsyn”. Visa ditt team att du bryr dig och tar dig tid att lyssna på dem för att förebygga dessa situationer.

Vill du lära dig mer?
Om du vill lära dig mer om arbete i det hybrida landskapet rekommenderar vi att du lyssnar på Health for Wealth’s poddavsnitt där Johan Dahlin är med och pratar om just detta!