fbpx

Grundutbildning för personliga assistenter

Den här utbildningen introducerar och utbildar assistenterna inför sina kommande arbetsuppgifter så att de kan leva upp till de kunskapsrekommendationer som idag ställs från olika myndigheter. Utbildningen är webbaserad och utförs individuellt via mobil, surfplatta eller dator. Efter avklarad och godkänd utbildning erhåller assistenten ett certifikat som intygar kunskaperna.

Grundutbildningen bygger på Socialstyrelsen kunskapsrekommendationer för personliga assistenter och de aktuella lagar och regler som är viktiga för den som arbetar inom området att känna till.

Utbildningen innehåller även fyra kortare filmer där olika brukare och anhöriga delar med sig av sina erfarenheter och berättar vad personlig assistans betyder för dem och hur de vill att deras vardag ska se ut. Allt för att förmedla bredden och behovet av den personliga assistansen och hur den kan skilja sig åt från person till person.

Utbildningsmaterialet är en kombination av text, bilder och videor. I texten finns highlights för att belysa de viktigare delarna, allt för att underlätta inlärningen och att fokus läggs på rätt saker.

Grundutbildning företagsanpassad*

Grundutbildning bas